logo

GOIN International Viet Nam Co., Ltd

Taipei    •    Shanghai    •    Fujian    •    HCM City

vi   en   china

Textest-1
Slide 1 - Lenzing
Sile 5 - Verivide
Slide 6 - Deatak
Slide 3 - SDC
Slide 2 -TF
Thermetrics
Details

SDC Detergents & Auxiliaries

Lượt xem : 1513
Product:

ECE A-B, IEC A-B, IEC A*,Soap, TAED, Sodium Perborate Tetrahydrate…:

2408 SDC ECE Non Phosphate Detergent (A) 2kg tub

2420 SDC ECE Non Phosphate Detergent (A) 15kg  box

2458 SDC ECE Phosphate Detergent (B) 2 kg tub

2470 SDC ECE Phosphate Detergent (B) 15 kg box

2508 SDC IEC Non Phosphate Detergent (A) 2 kg tub

2520 SDC IEC Non Phosphate Detergent (A) 15 kg box

2558 SDC IEC Phosphate Detergent (B) 2kg tub

2570 SDC IEC Phosphate Detergent (B) 15kg box

2575 SDC Reference Detergent Type 6 ISO 15797 Ref Detergent 6.1.1 (OBA) 15kg

2580 SDC Reference Detergent Type 7 ISO 15797 Ref Detergent 6.1.2 (OBA free) 15kg

2615 SDC Fabric Conditioner (Type 1) M&S P12, 12A & 12B 5kg pack

2305 SDC Soap Powder 1.5 kg tub

2605 SDC TAED - 92% 250g tub

2705 SDC Sodium Perborate Tetrahydrate 2kg tub

2710 Ariel Colour Powder per box

2715 Persil Hand Wash and Twin Tub Powder per box

2720 Persil Biological per box

Brand: SDC
Origin: UK
Function: For colour fastness to washing
Standard:
ISO 105 C, ISO 15797, ISO 10528:1994, ISO 6330, M&S
Downloads: CN Catalog , EN CatalogLiên hệ

Bản quyền © Công ty TNHH GOIN International Việt Nam

Phone: 0286-2575751

Email: [email protected]

Address: NC Building, No. 80, Ha Dac Street,

Trung My Tay Ward, District 12 , HCM City

Copyright © GOIN International Viet Nam Co., Ltd.

Hotline: 0909767680

[email protected]

Postcode: 729018

Tax code: 0314463947

Đang truy cập
78
Hôm nay
78
Hôm qua
356
Tuần này
2696
Tuần trước
4617
Tháng này
16418
Tháng trước
19181
Tổng cộng
401769