logo

GOIN International Viet Nam Co., Ltd

Taipei    •    Shanghai    •    Fujian    •    HCM City

vi   en   china

Textest-1
Slide 1 - Lenzing
Sile 5 - Verivide
Slide 6 - Deatak
Slide 3 - SDC
Slide 2 -TF
Thermetrics

Contact us

  0909767680

tony.an1985

       Mr. Tony (Instruments)

 

  02862575751

       Ms. Jena ( Consumable)

  [email protected]

NC Building,80 Ha Dac St., Trung My Tay Ward, District 12, HCM City

User List

 

 

Kotiti

 

Intertek.jpg

 

BV.jpg

 

SGS.jpg

 

 

Far Eastern

KOTITI Intertek BV SGS Far Eastern

 

 

 

Formosa Nhựa Group.jpg

 

 

 

 

Hyosung Group.jpg

 

 

Tuv Sud 

 

 

 

 Tuv rheinland

 

 

 

 

Young One 

Formosa Hyosung  TÜV SÜD TÜV Rheinland  Young One

 

 

 

 

Gentherm 

 

 

 

 

Makalot 

 

 

 

 

Haicatex 

 

 

 Alliance One

 

 

 

mascot 

 GenTherm  Makalot  Haicatex  Alliance One  Mascot

 

 

thanh phu 

 

 

 

Taisun 

 

 

Yu Yuang 

 

 

Viêt Tiên 

 

 

 

 Thành Phú Taisun  Yu Yuang  Việt Tiến   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
         

Bản quyền © Công ty TNHH GOIN International Việt Nam

Phone: 0286-2575751

Email: [email protected]

Address: NC Building, No. 80, Ha Dac Street,

Trung My Tay Ward, District 12 , HCM City

Copyright © GOIN International Viet Nam Co., Ltd.

Hotline: 0909767680

[email protected]

Postcode: 729018

Tax code: 0314463947

Đang truy cập
86
Hôm nay
88
Hôm qua
356
Tuần này
2706
Tuần trước
4617
Tháng này
16428
Tháng trước
19181
Tổng cộng
401779